Hlasem k profesnímu a osobnímu úspěchu…

za pomoci online konceptu Získej zpět svůj hlas

Dokážeš si pevně stát za svým a být v klidu a nahlas i ve vypjatých situacích?

Pokud není tvůj hlas oporou, láme se, nejsi dost slyšet, bolí tě z mluvení v krku nebo tvá slova nemají přirozenou autoritu, zpozorni.

Hlas je totiž odrazem psychiky a psychika odrazem hlasu. Práce na prvním zlepšuje druhé a obráceně.

Často není důležité, co říkáš, ale jak to říkáš. Tvé sebevědomí se ukrývá ve tvém hlase.

Získej zpět svůj hlas… S lehkostí a nahlas

Dokážeš si pevně stát za svým a být v klidu a nahlas i ve vypjatých situacích?

Pokud není tvůj hlas oporou, láme se, nejsi dost slyšet, bolí tě z mluvení v krku nebo tvá slova nemají přirozenou autoritu, zpozorni.

Hlas je totiž odrazem psychiky a psychika odrazem hlasu. Práce na prvním zlepšuje druhé a obráceně.

Často není důležité, co říkáš, ale jak to říkáš. Tvé sebevědomí se ukrývá ve tvém hlase.

Mluv celým tělem, usaď do něj hlas, ať ti tělo rezonuje a ty jsi jako břichomluvec. Opři hlas o tělo a získej stabilitu a sebedůvěru.

S lehkostí a nahlas ukaž, že tvá slova mají váhu!

Získej zpět svůj hlas!

V práci, ve vztazích i v životě.

Získej zpět svůj hlas!

V práci, ve vztazích i v životě.

Tvůj hlas = tvůj život! Přemýšlel jsi už o této paralele?

Mezi tvým hlasem, životem a chováním existují jasné souvislosti. Když ti někdo neustále skáče do řeči, může to znamenat, že svým slovům sám nevěříš. Ostatní bereš za zkušenější, vše jednoduše vědí mnohem líp. To samé může odrážet i tvůj příliš tichý hlas, nejraději bys tam ani nebyl a nemluvil. Bojíš se a podceňuješ se.

Každý se soustředí na svá slova, ale nikdo na svůj hlas

Hlas používáš, když mluvíš se svou rodinou, partnerem, v práci se svými kolegy nebo s šéfem. Možná svůj hlas ani nevnímáš a nepřikládáš mu jakoukoliv váhu, ale to je chyba.

Hlas o tobě a o tom, jak se cítíš, hodně prozradí. Lze z něj vyčíst tvé momentální rozpoložení i sebehodnocení, a jestli jsou s tím vším tvá slova v souladu. Reakce na tebe je pak pouhou reakcí na to, jak to v sobě máš a co tvoří tvoji základnu.

Pokud je tvá základna plná:

  • nedůvěry a trémy,

  • strachu vyslovit své názory a přání,

  • nebo úzkosti,

tak to bude ve tvém hlase cítit. Budeš popadat dech, sevře se ti hrdlo, zakoktáš se nebo budeš nevýrazný. Hlas je jednoduše vrcholkem ledovce, který je vidět, resp. slyšet, a vynáší přesně to, co je v tobě skryto.

Práce s hlasem je cestou k tomu:

  • abys našel v sobě více klidu a jistoty se projevit (se hlasem ukázat),

  • abys ustál a rozdýchal i emočně náročné situace,

  • abys zpevnil své tělo a byl zároveň pružný a uvolněný v mysli,

  • aby ses naučil lépe a kvalitněji dýchat a mluvil mnohem déle na jeden nádech,
  • abys začal se svojí energii lépe hospodařit a efektivněji ji tak využívat právě tam, kde potřebuješ.

Udělej hned teď první krok ke svému hlasu

Získej 3 výuková videa a vyzkoušej si sám na sobě to, co tě dovede ke tvému hlasu.

První krůček, za ním hned ten druhý a ještě třetí… Jen 3 jednoduché kroky k tvému hlasu. Možná malé krůčky pro lidstvo, ale velké a významné pro tebe.

1. Pevně ve svém středu

Tvůj fyzický postoj tě může podpořit v tom, abys psychicky ustál život a to, co ti přináší.

2. To hravě rozdýcháš!

Vybuduj si dovednost, jak hbitě reagovat a argumentovat. Nejen v hlase, ale i v životě.

3. Rozezvuč své tělo

Nauč se mluvit celým tělem a bolestem v krku a vysíleným hlasivkám můžeš dát sbohem.

Zadej svůj e-mail a získej 3 úvodní videa k online kurzu!

Udělej hned teď první krok ke svému hlasu

Získej 3 výuková videa a vyzkoušej si sám na sobě to, co tě dovede ke tvému hlasu.

První krůček, za ním hned ten druhý a ještě třetí… Jen 3 jednoduché kroky k tvému hlasu. Možná malé krůčky pro lidstvo, ale velké a významné pro tebe.

1. Pevně ve svém středu

Tvůj fyzický postoj tě může podpořit v tom, abys psychicky ustál život a to, co ti přináší.

2. To hravě rozdýcháš!

Vybuduj si dovednost, jak hbitě reagovat a argumentovat. Nejen v hlase, ale i v životě.

3. Rozezvuč své tělo

Nauč se mluvit celým tělem a bolestem v krku a vysíleným hlasivkám můžeš dát sbohem.

Zadej svůj e-mail a získej 3 úvodní videa k online kurzu!